Tietosuojaseloste yhteistyökumppaneille - 24 Center
Flag of Sweden
På Svenska
Flag of UK
In English

Tietosuojaseloste

Yhteistyökumppanit ja 24 Center Partner -sovellus,
24 Center Oy, 18.2.2021

Rekisterinpitäjä

24 Center Oy

Robert Huberin tie 3

01510 VANTAA

Tietosuojasta vastaava henkilö

Joose Pinomaa (Toimitusjohtaja)

puh. +358401966396

[email protected]

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröityjen ryhmät: Yhteistyökumppaneiden henkilöedustajat

Rekisteröidyistä kerätään seuraavat tiedot:

24 Center Partner -sovelluksen käyttäjän antaessa siihen luvan, kerätään seuraavat tiedot:

Paikannus- ja sijaintitiedot

Sijaintiperusteiset palvelut määrittelevät sijainnin käyttämällä laitteen tarjoamia paikannusrajapintoja, esimerkiksi GPS-paikannusta sovellusta käytettäessä ja kun sovellus on taustalla tai suljettuna. Palvelumme kerää laitteen sijaintitietoja, jos palvelun käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa.

Palvelumme kerää ja käsittelee 24 Center Partner -sovelluksen sijaintitietoja, jotta se voi kohdentaa ja suodattaa työtarjousilmoituksia sijainnin perusteella myös sovelluksen ollessa suljettuna. Työkohteen ja käyttäjän sijainnin välinen etäisyys vaikuttaa siihen, näytetäänkö käyttäjälle ilmoitus uudesta lähialueella sijaitsevasta työtarjouksesta. Taustasijainnin tulee olla sallittuna, jos käyttäjä haluaa vastaanottaa työtarjouksia oman sijaintinsa perusteella (eikä vain toimipisteensä sijainnin perusteella) sekä suodattaa ilmoituksia etäisyyteen perustuvien kriteerien avulla. 

24 Center Oy ei jaa 24 Center Partner -sovelluksen sijaintitietoja kolmansille osapuolille. 

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

24 Center Oy käsittelee henkilötietoja, jotta se voi toteuttaa yhteistyökumppaniensa kanssa solmimat sopimukset omalta osaltaan.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset käsittelyperusteet ovat seuraavat:

Vastaanottajaryhmät

Yrityksen sisäiset roolit on kuvattu tietotilinpäätöksessä.

Kirjanpitäjä: (Accountor) kirjanpidon kannalta välttämättömät tiedot Yhteistyökumppaneille

Edellä mainittujen 24 Center Oy:n ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden kanssa tehdään tietosuoja-asetuksen edellyttämät sopimusmuutokset.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Yhteistyökumppanin tiedot poistetaan sopimussuhteen päätyttyä erillisestä pyynnöstä mikäli sille ei nähdä estettä, kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluessa sopimussuhteen päättymisestä.

Tietojen käydessä tarpeettomiksi tai niiden vanhentuessa tieto saatetaan arkistoida arkistoon, johon on pääsy 24 Center Oy:n toimitusjohtajalla, mikäli rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen ei vaadi tietojen poistamista kokonaan. Tällöin huolehditaan asianmukaisista suojaustoimenpiteistä.

Vuosittain toteutetaan lisäksi tarkastelu, onko kaikkien henkilötietojen säilyttämiselle lainmukainen käsittelyperuste ja poistetaan ylimääräiset tiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Kaikissa oikeuksissaan liittyvissä asioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä 24 Center Oy:n toimitusjohtajaan, jonka yhteystiedot ovat yllä.

Vastustamisoikeus

GDPR 3 luvun 21 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä siten, että rekisterinpitäjä ei saa niitä käsitellä, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Esimerkiksi suoramarkkinointia varten tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa. Vastustamisoikeuden käyttämistä koskevissa asioissa rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä 24 Center Oy:n toimitusjohtajaan.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi koska tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen tietojensa käyttämisestä markkinointitarkoitukseen. Tämä onnistuu ottamalla yhteyttä 24 Center Oy:n toimitusjohtajaan.

Oikeus tehdä valitus

Tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta.

Tietojen antamisen pakollisuus

Vain edellä mainittujen käsittelyperusteiden kannalta välttämättömät tiedot kerätään ja siten tietojen antaminen on pakollista ja välttämätöntä, jotta työsopimus voisi syntyä. Niiden henkilötietojen osalta, jonka käsittelyperusteena on suostumus, tietojen antaminen on tietenkin vapaaehtoista.

Tietoturvaloukkaukset

Yrityksen toimitusjohtaja huolehtii tietosuoja-asetuksen vaatimista tietoturvaloukkausilmoituksista viranomaiselle ja rekisteröidylle.

Riski rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille

Rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille aiheutuvan riskin arvioidaan olevan kohtalainen. Se on hallittu asianmukaisella ja vaatimustenmukaisella tietosuojahallinnolla. Riskiarviointi on toteutettu yrityksen tietotilinpäätöksessä.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää