Porakaivon huolto

Tietoa porakaivosta ja sen huollosta!

 

Porakaivon huolto

Vanhat, kuluneet tai puutteellisesti rakennetut porakaivot tarvitsevat usein huoltoa. Huollon tehtävänä onkin korjata ajan kulusta tai puutteellisesta eristyksestä johtuvat viat, joiden takana piilee myös terveysriski; jos porakaivon vesi nimittäin pääsee huonon tai puutteellisen eristyksen takia sekoittumaan ympäristössä oleviin aineisiin, veteen voi päätyä outoja sivumakuja ja -hajuja, jotka voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaaraa myös asukkaiden terveydelle.

Kuinka usein porakaivoja tulee huoltaa?

Kaivon kunnostussuunnitelman tekemiseksi on ensin kartoitettava kaivoon liittyvät tiedot, jotka myös määräävät pitkälti sen, kuinka suuresta huollosta on kyse. Tässä mielessä esimerkiksi porakaivon ikä, sen syvyys ja halkaisija sekä kaivon yläosan (tai suojakaivon) rakenne.

Kartoituksen yhteydessä asiantuntija tekee yleensä myös vedelle vesianalyysin, jonka avulla selvitetään, kuinka kiireinen ja perusteellinen tulevasta porakaivon huollosta tulee tehdä. Kunnostuskartoituksen tekeminen on usein maksuton palvelu, jota porakaivon huoltoa tarjoavat yritykset tekevät asiakkailleen. Kunnostustarkastuksen jälkeen tarkastuksen tehnyt asiantuntija tekee asiakkaalle porakaivosta kunnostus- tai huoltotarjouksen.

Kaivoon tilaa kannattaa myös seurata säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Vesinäyte on puolestaan hyvä teetättää kaivovedelle muutaman vuoden välein. Useimmissa tapauksissa voidaan sanoa, että porakaivo vaatii huoltoa silloin, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, kaivovesi muuttaa väriä ja/tai alkaa haista, vesi kulkee huonosti ja/tai jos sen mukana kulkeutuu muuta roskaa tai sakkaa.

Paljonko porakaivon huolto maksaa?

Porakaivon huollon hinta riippuu monista eri tekijöistä:

  • Kaivon syvyys
  • Porakaivon sijainti
  • Mitä muita toimenpiteitä huolto vaatii (esimerkiksi kaivon yläosan suojaaminen, kaivon ja vesiputkiston desinfiointi tai pumpun ja painesäiliön vaihto)

Porakaivon huollon hinnat liikkuvat edellä mainituista tekijöistä riippuen noin 400-2200 eurossa. Lisäksi hinnassa otetaan huomioon porakaivon syvyys ja halkaisija. Hinnat voivat heitellä porakaivon syvyydestä riippuen paljonkin, sillä Suomessa näiden kaivojen syvyys vaihtelee muutamasta metristä jopa useisiin satoihin metreihin.

Toisin sanoen, mitä enemmän porakaivo vaatii huoltoa, mitä syvempi se on sekä mitä pitempään sen huollossa menee, sitä korkeammaksi myös hinta nousee. Tästä syystä onkin tärkeää, että omaan porakaivoon kurkistetaan aina silloin tällöin ja vesianalyysejä tehdään muutamaan vuoden välein, jolloin kaivon mahdollinen huoltotarve selviää ajoissa. Näin hintakin on usein kohdillaan.

Tästä syystä porakaivon perushuolto tulee aina edullisemmaksi kuin muita toimenpiteitä sisältävä huolto. Suomessa yleisenä käytäntö pumppu otetaan kaivosta pois ennen huoltoa. Jos on syytä epäillä, että kaivo on huonossa kunnossa (esimerkiksi silloin, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan tai sen kunnossapito on aikaisemmin laiminlyöty) porakaivo voidaan mahdollisuuksien mukaan myös kuvata sisältäpäin. Nämä toimenpiteet nostavat tietysti huollon hintaa, mutta samalla on syytä pitää mielessä, että perusteellinen porakaivon huolto kannattaa, sillä huonolaatuinen vesi voi aiheuttaa asukkaille pitkällä aikavälillä jopa vakavia terveysongelmia.

Porakaivon huolto ja kunnostaminen kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin eli toisin sanoen siitä koituneet kulut voidaan vähentää verotuksessa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä ja sen tekemisestä löytyy Veron kotisivuilta.