nuohous sääntely uudistus

Nuohousta koskeva sääntely uudistui

Nuohous vapautui Suomessa 1.1.2019

Tasavallan presidentti vahvisti nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset 5. joulukuuta. Lakimuutokset astuvat voimaan 1.1.2019.

Suomessa on aiemmin ollut käytössä järjestelmä, jossa kunkin alueen pelastuslaitos valitsee piirinuohoojan. Piirinuohoojalla on ollut 6 kk ajan yksinoikeus alueensa nuohouspalvelujen tuottamiseen pelastuslaitoksen päättämällä hinnalla, tänä aikana asiakas ei voi tilata nuohouspalvelua muulta palveluntuottajalta. Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.

Piirinuohousjärjestelmästä siirrytään sopimusperusteiseen nuohoukseen

Asiakas voi jatkossa valita itse haluamansa nuohouspalvelun tuottajan kotiinsa. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja huoneistojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energiansäästö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys.

Lisätietoa aiheesta:
https://intermin.fi/nuohous

Saat 10€ arvoisen alennuskoodin tilaamalla uutiskirjeen!

Tilaamalla uutiskirjeen saat 10 euron arvoisen edun tilauksen yhteydessä.