trasigt fönsterglas

Krossat fönsterglas

Fönsterglaset gick sönder - vad gör jag nu?

Har glaset gått sönder? De flesta problem och skador i hemmet är lätta att åtgärda själv, men när glas går sönder behöver du ofta professionell hjälp.

Krossat glas kan orsaka farliga situationer som kan undvikas genom rätt åtgärder. Det viktigaste är att förhindra ytterligare skador genom att varna andra och förhindra att människor kommer i närheten av det krossade glaset. Det mest effektiva sättet att undvika en incident med krossat glas är att ringa en professionell glasentreprenör.

De vassa hörnen på krossat glas är skadliga för både djur och människor. Tillträde till området bör förhindras under städningen, eller åtminstone bör man försöka minimera användningen av utrymmet om tillträde inte kan förhindras.

Detektering och rapportering av glaskross

Om du bor i ett bostadsaktiebolag bör du utan dröjsmål anmäla skadan till bolagets representant, fastighetsskötaren eller underhållsbolaget. Bostadsrättsföreningens representant kommer att komma för att bedöma skadan och ta reda på vem som måste betala för reparationen av glaset. Ofta bekostas dock glasreparationen av hyresgästen, med undantag för fönstrets yttre skiva, som kan täckas av bostadsrättsföreningens försäkring.

Du bör också kontakta ditt eget försäkringsbolag omedelbart efter en olycka, eftersom försäkringen kan täcka oväntade och plötsliga glasskador. Man ska dock inte vänta på att försäkringsbolaget ska besluta om ersättning ska betalas ut eller inte, utan glaset ska repareras utan dröjsmål.

Efter en olycka ska du kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om din hemförsäkring täcker kostnaderna för att reparera skadan. Förse försäkringsbolaget med nödvändig information om skadan, till exempel genom att göra en skadeanmälan på försäkringsbolagets webbplats. Betala reparationskostnaderna själv i första hand. Om de täcks av din hemförsäkring kommer du förr eller senare att få pengarna i form av en försäkringsersättning.

Kom alltid överens om reparationen med en entreprenör som vet vad han gör. Även för små reparationer ska du göra ett skriftligt avtal med en tidsplan och be om en specificerad kostnadsberäkning. Genom att beställa en glasreparationstjänst via 24 Center kan du vara säker på att en fackman från ett pålitligt glasföretag kommer på överenskommen tid. Kontakta 24 Center på 0100 2470 för att få veta mer eller för att begära en offert.

De mest aktuella bloggarna

Det är enkelt att kyla ditt hem med en luftvärmepump.
Kylning av ditt hem

Tips för att kyla ditt hem

Under sommarens värmeböljor lider många hem av bristande komfort på grund av alltför höga rumstemperaturer. För höga rumstemperaturer kan inte bara orsaka hälsoproblem, utan även försämra sömnkvaliteten avsevärt. Om

Läs mer på engelska

Få en rabattkod på 10 euro när du prenumererar på nyhetsbrevet!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en rabatt på 10 euro på din prenumeration.