hälsoeffekterna av dålig luftkvalitet inomhus

Hälsoeffekterna av dålig luftkvalitet inomhus

Trötthet, hosta, huvudvärk och ledsmärtor. Dålig inomhusluft orsakar irriterande symtom och om de inte behandlas i tid kommer sjukdomscykeln bara att fördjupas. Dålig luftkvalitet inomhus orsakas vanligtvis av ett dåligt fungerande eller obefintligt ventilationssystem. Dålig inomhusluft orsakar många olika symtom som försämrar livskvaliteten och ökar användningen av hälso- och sjukvårdstjänster samt läkemedelskostnaderna. Du kan dock bli helt återställd från begynnande sjukdomar om du regelbundet underhåller ditt ventilationssystem.

Hälsoeffekterna av dålig luftkvalitet inomhus inkluderar:

 • lungcancer, luftvägsinfektioner
 • trötthet, huvudvärk och illamående
 • torr hud och torra slemhinnor, hudutslag
 • pipande andning och snarkning
 • mögelbetingad pneumokonios och andra lungsjukdomar
 • irritation i ögon, näsa, hals eller svalg
 • allergisk rinit, astma och konjunktivit i ögat
 • olägenhet, lukt, buller, obehaglig belysning

Ett bra test för att se hur väl ventilationen fungerar är att kontrollera varifrån friskluften kommer i sovrummet. Om du måste öppna ett fönster för att släppa in frisk luft fungerar inte ventilationen i hemmet som den ska. När inomhusluften känns kvav är det första man ska göra att åtgärda problemet genom att se till att ventilationen fungerar. I bostadsrättsföreningar är det föreningens ansvar att reparera och byta ut ventilationssystemet, men det är hyresgästens ansvar att rengöra och byta filter. I privata hem är ventilationen alltid ägarens ansvar.

Tips för bättre inomhusluft:

 • Skaffa filter till dina ventilationsfönster
 • Skaffa en fungerande ersättningsluftventil i varje vardagsrum
 • Justera IV-maskinerna korrekt, rengör och byt filter regelbundet
 • Rengör ventilationsventiler i rummen några gånger per år
 • Rengör fettfiltret på köksfläkten med några månaders mellanrum
 • Rengör ventilationskanalerna vart 5-8:e år
 • Justera rumstemperaturen korrekt, rätt temperatur ökar boendekomforten och förbättrar inomhusluftkvaliteten, den rekommenderade inomhustemperaturen är 21 grader Celsius

Kvalitetskriteriet för ett bra inomhusklimat är att brukaren inte upplever några symtom i miljön. Problem med inomhusluften förknippas ofta med fukt- och mögelskador, även om det kan finnas andra orsaker. Om man upptäcker problem med inomhusluften i en byggnad, men det inte finns något synligt mögel, ingen typisk mögellukt orsakad av fuktskador, inga synliga tecken på fuktskador och ingen känd historia av fuktskador, bör man överväga en undersökning av inomhusluften.

24 Center möjliggör utmärkta byggtjänster för alla, oberoende av tid och plats. Vi har redan kunnat hjälpa över 1 700 kunder runt om i Finland. Vår verksamhet expanderar ständigt och våra tjänster förbättras hela tiden. Vi vill betjäna våra kunder på ett så heltäckande sätt som möjligt, och utöver vår jourtjänst kommer vi att ge våra kunder aktuell information om vad som händer i branschen, tips om hur de kan förbättra sin boendekomfort och mycket mer.

Följ oss på Facebook så missar du ingenting.

Ring vårt nödnummer 0100 2470 när du behöver hjälp - hjälpen är på väg.

De mest aktuella bloggarna

Det är enkelt att kyla ditt hem med en luftvärmepump.
Kylning av ditt hem

Tips för att kyla ditt hem

Under sommarens värmeböljor lider många hem av bristande komfort på grund av alltför höga rumstemperaturer. För höga rumstemperaturer kan inte bara orsaka hälsoproblem, utan även försämra sömnkvaliteten avsevärt. Om

Läs mer på engelska

Få en rabattkod på 10 euro när du prenumererar på nyhetsbrevet!

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du en rabatt på 10 euro på din prenumeration.